Home

ระบบค้นหาแบเตอรี่ของสถานีฐาน

About Us Data Location Map Home

Battery Tracking

My location

Derivation

เนื่องจากมีข่าวการขโมยแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในเสาเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เกิดขึ้น เสาสัญญาณบางพื้นที่อยู่ในป่า ที่เปลี่ยว ลับตาคน ทำให้ไม่สามารถมองเห็น เฝ้าดู หรือติดตั้งกล้องวงจรปิดได้ เกิดเหตุการณ์ขโมยแบตเตอรี่ซ้ำบ่อยและไม่สามารถตามจับตัวคนร้ายได้อย่างทันที ซึ่งเหตุการณ์แต่ละครั้ง สร้างความเสียหายรวมมูลค่านับล้านบาท ดังนั้นโครงงานนี้จึงได้ศึกษาออกแบบ คิดค้น ระบบติดตามแบตเตอรี่สถานีฐาน ซึ่งทำหน้าที่แจ้งเตือน และส่งพิกัดตำแหน่งของแบตเตอรี่ มายังหน้าเว็บไซต์หรือโทรศัพท์เมื่อโดนขโมย จะช่วยในการหาแบตเตอรี่และติดตามตัวคนร้ายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น